VÅRT AVLSPROGRAM

Nie


Saga Doodles er medlem av WALA (Worldvide Australian Labradoodle Association) og følger deres retningslinjer ift avl


Våre avlshunder bor i nøye utvalgte forvertshjem og kommer kun hit for parring samt fødsel og dieperiode.

Tispene i vårt avlsprogram får 2 kull og de må være fylt 2 år før første kullet settes. Vi setter aldri kull på to løpetider etter hverandre. Våre hannhunder får ikke mer enn opp til 10 valpekull (da inkludert utlån til andre oppdrettere). Alle avlshunder pensjoneres ved 6 års alder.


Vi helsetester avlshundene våre. HD og AD røntgen, øyelysning og sjekk for patellaluksasjon foretas ved 1 års alder.  I tillegg DNA tester vi for PRA, EIC, DM og Von Willbrand (hvis begge foreldredyr er testet fri vil avkommene være fri - dvs "clear by parentage" parentage" . WALA krever i tillegg til dette, en DNA profil av alle hunder som brukes i avl før kullene kan registreres i deres databaser (dette for å beskytte hundetypen mot innavl og innblanding av andre raser enn de tre som per idag er godkjent i avlsarbeidet).
Hundene er også testet for "røytegenet" Improper Coat (IC). En bærer av genet vil kun parres med en som er fri fra genet, for å forsikre at avkommet får korrekt pels. 


Da valpesosialisering og miljøtrening er avgjørende for valpens trivsel i sitt nye hjem, følger vi et pregningsprogram som inkluderer berøring, håndtering, lett stell, introdusering av nye ting samt andre dyr og mennesker. Valpene blir også flyttet til et større valperom og er ute daglig (etter fylte 4 uker)


Vårt mål er å avle frem glade, trygge, nysgjerrige og friske Australske labradoodler. 


I tillegg til nøye oppfølging av hver enkelt valp frem til levering, blir valpene temperamentstestet når de 7 uker gamle. Valpene får vaksine, chip, ormekurer og helsesjekk før de reiser. 

KORT OM SAGA DOODLES VALPEPREGNINGSPROGRAM

I den første tiden fra valpene er født, til de åpner øyne og øreganger v 2 uker, skal mor og valper få være mest mulig i fred. De har fått tildelt et eget rom i en lun avdeling av huset. Her er det varmt og godt og trygt. Det er viktig å håndtere valpene minst mulig i denne perioden. Vi tar dem kun opp for daglig enkel berøring/hådtering og for å skifte tepper i valpebingen.

Mor får næringsrik kost så hun har litt å gå på under dieperioden og luftes ofte (men kun kort, da hun ikke vil langt fra valpene sine). Vi tar ikke så mange bilder av valpene i denne fasen, kun noen gruppebilder og diebilder.


Når valpene fyller to uker, begynner de å åpne øyne og ører. Det er nå en «eksplosjon» av

nye inntrykk og de skal fremdeles ikke håndteres i særlig stor grad. De har nok med å finne

opp ned på seg selv og verden. Vi fortsetter med enkel håndtering og legger inn en ny bamse

i bingen hver dag som de kan snuse på og forsiktig utforske.


Fra tre uker, begynner det å bli fart på de små, de freser rundt på ustøe ben og begynner

å komme seg ut av valpebingen. Vi begynner nå å jobbe mer detaljert med introduksjon av

lyder, teksturer, dufter osv. Vi følger opp valpene i et skjema der vi kan se på utviklingen per

valp fra uke til uke.
Når valpene fyller 4 uker flyttes de til et større område, de blir introdusert for annen mat enn morsmelken og vi begynner renslighetstrening ved å ha dem ute etter måltider (hvis været tillater det) og lærer dem å gå på et toalett-brett de har innendørs på området sitt. Introduksjon av katt og andre greie hunder (alle på trygg avstand) begynner. Valpene får også bli kjent med flere nye mennesker -vi fortsetter med å introdusere nye elementer i hverdagen


Mellom 5-6 uker fortsetter vi håndteringen og den enkelte valp kan tas litt vekk fra mor og de andre valpene og prøve seg litt på egenhånd (men ikke for lenge av gangen). Vi begynner nå å ane individuelle forskjeller på valpene -små personligheter begynner å ta form!


                  
                                                                             Ved 7 uker er valpene med på korte kjøreturer, de eksponeres for nye miljøer (i sitt                                                                                                                 tempo), de besøker veterinæren for helsekontroll og vaksine og vi gjennomfører                                                                                                                   valpetesten vår. Det er denne testen som i hovedsak er med på å hjelpe oss med å                                                                                                               fordele riktig valp til riktig familie. Valpene eksponeres her for en del nye elementer og                                                                                                         varsom håndtering fra et nytt menneske og vi evaluerer så hvordan hver enkelt valp                                                                                                             reagerer (eller ikke reagerer) på alt dette rare nye.Når valpene er 8 uker får de reise til de nye familiene sine og vi kan med hånden på hjertet si at vi har gjort vårt aller beste for å gi dem et godt utgangspunkt og en trygg og fin start her hos oss.